Duy Xuyên: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14,2%

HOÀI NHI |

Trong 2 ngày 23 và 24.7, HĐND huyện Duy Xuyên (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại kỳ họp, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên có bước phát triển mạnh. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.622 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đặc biệt, 6 tháng qua địa phương đón 207.450 lượt khách tham quan, doanh thu hơn 32 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Duy Xuyên 6 tháng đầu năm ước 710,8 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán tỉnh giao cả năm.

HOÀI NHI