Duy Xuyên: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 23,1%

HOÀNG THƠ |

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Duy Xuyên năm 2014 đạt giá trị sản xuất hơn 2.182 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 23,1% so với năm 2013, trong đó ngành gia công hàng da, túi xách tăng trưởng mạnh nhất. Tuy nhiên, ngành dệt vải ở huyện Duy Xuyên tiếp tục gặp khó khăn, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đạt thấp. Tổng sản lượng vải dệt trong năm 2014 chỉ đạt 20 triệu mét vải và 47.000m lụa, giá trị sản xuất chỉ đạt 175 tỷ đồng, bằng 67% so với năm 2013. Nhiều doanh nghiệp dệt vải phải giải thể hoặc phá sản.

HOÀNG THƠ