Duy Xuyên hình thành thêm 3 tổ diệt chuột cộng đồng

THÀNH SỰ |

(QNO) - Bà Nguyễn Thị Dụy - Trưởng trạm Bảo vệ thực vật Duy Xuyên cho biết, từ thành công của mô hình diệt chuột bảo vệ đồng ruộng ở thôn An Trung thuộc xã Duy Trung, đến nay trên địa bàn huyện hình thành thêm 3 tổ diệt chuột cộng đồng tại các thôn Trà Kiệu Tây, Trà Châu (xã Duy Sơn) và thôn Trung Đông (xã Duy Trung). Bình quân mỗi tổ có 7 thành viên, phụ trách từ 10-15ha lúa. Các thành viên trong tổ được ngành chuyên môn tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thuốc sinh học Racumin và bẫy hình bán nguyệt để tiêu diệt chuột.

Được biết, vụ đông xuân 2013-2014 nông dân Duy Xuyên sản xuất hơn 3.700ha lúa. Đến thời điểm này toàn huyện có gần 20ha lúa bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại 5-10%. Theo bà Dụy, thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện đã diệt ít nhất 7.000 con chuột, tập trung nhiều nhất tại xã Duy Châu, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Trung, trong đó các tổ diệt chuột cộng đồng đánh bắt khoảng 70%.

THÀNH SỰ