Duy Xuyên: Tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp

TUYẾT MAI |

(QNO) - Sáng 24.11, Chi Cục thuế Duy Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện quý IV năm 2016.

Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được triển khai một số nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12.8.2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4.10.2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Các nội dung chủ yếu tập trung vào sự minh bạch, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

TUYẾT MAI