Gần 170 tỷ đồng giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 đoạn từ Duy Xuyên đến Phú Ninh

PHÚC LÂM |

(QNO) - Hôm nay 22.1, UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần 1 mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km947-km987 của  tỉnh tại các huyện Duy Xuyên,  Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh. Với tổng kinh phí đầu tư gần 170 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và được thực hiện trong 2014.

Tổng diện tích đất thu hồi hơn 228 nghìn mét vuông; phạm vị giải phóng mặt bằng từ mép ngoài cùng của nền đường ra mỗi bên 2m đối với đoạn ngoài đô thị và tại mép ngoài cùng của nền đường đối với đoạn qua đô thị (theo cọc mốc GPMB đã được đơn vị tư vấn dự án bàn giao).

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương nêu trên được ủy quyền thực hiện Tiểu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua địa bàn địa phương có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác GPMB phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện đúng quy trình về thu hồi đất, lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,  trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để thực hiện; bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và các đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình theo đúng kế hoạch được giao.

PHÚC LÂM