Gần 1.940 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp

Q.VIỆT |

Ngày 10.10, Đoàn giám sát Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT về quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT quản lý, đầu tư 19 dự án với tổng kinh phí 1.937 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án, tiếp tục triển khai 6 dự án chuyển tiếp và thực hiện 6 dự án mới. Sau khi đi vào hoạt động, các công trình hạ tầng nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống người dân khu vực nông thôn. Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đề xuất HĐND tỉnh xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2018 - 2020 để triển khai các dự án trọng điểm như chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu...

Q.VIỆT