Gần 23 tỷ đồng đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi

Q.VIỆT |

 Chiều 8.10, Đoàn giám sát Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2018.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam hiện được UBND tỉnh giao quản lý 17 hồ chứa nước, 29 trạm bơm, 28 đập dâng và gần 1.000km kênh mương, cung cấp nước tưới, tiêu cho hơn 50 nghìn héc ta, phục vụ gần 60% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam được UBND tỉnh hỗ trợ hơn 22,823 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, sửa chữa 4 hạng mục công trình gồm đầu tư trạm bơm chống hạn cho khu tưới tiêu cuối kênh hồ chứa nước Phước Hà (Thăng Bình); nâng cấp kênh chính, kênh N1 hồ chứa nước Thạch Bàn (Duy Xuyên); dịch chuyển tuyến kênh N22-1 bắc Phú Ninh đoạn qua Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm Hương An (Quế Sơn); nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm điện Hà Châu (TP.Hội An). Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cần huy động vốn, tăng cường bảo trì, khắc phục các công trình thủy lợi đã xuống cấp để tiết kiệm nước, cung cấp nước hợp lý hơn cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Q.VIỆT