Gần 2.300 tỷ đồng bán lẻ hàng hóa tháng tết

PHÚC LÂM |

Tin từ Cục Thống kê, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1 năm nay đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 7,5% so tháng 12.2016 và tăng 9,5% so tháng cùng kỳ năm ngoái. (Trong đó, tăng tương ứng của khu vực kinh tế cá thể là 5,3% và 5,6%, kinh tế tư nhân tăng 10% và 14%). Hầu hết nhóm ngành hàng đều tăng cao so tháng trước. Cụ thể, lương thực thực phẩm tăng 4,3%; hàng may mặc tăng hơn 16%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 4,7%; mặt hàng đá quý, kim loại quý tăng 5,1%. Đặc biệt, phương tiện đi lại tăng đến hơn 35% và hoạt động sửa chữa xe có động cơ tăng gần 17%...

Tết Nguyên đán nhằm vào cuối tháng 1.2017, các hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao so với tháng trước và so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tháng 1.2017 ước đạt 218 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 22,9% so cùng kỳ năm 2016. Hầu hết nhóm dịch vụ đều tăng cao, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm dịch vụ y tế (tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoài, dịch vụ sửa  chữa đồ dùng gia đình (tăng hơn 46%), dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng (tăng 28%)…

PHÚC LÂM