Gần 80 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Tam Kỳ và nút giao thông Nguyễn Hoàng

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng tuyến quốc lộ 1 đoạn qua TP.Tam Kỳ  và nút Nguyễn Hoàng với tổng mức đầu tư hơn 79,7 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ mở rộng quy mô mặt cắt ngang đoạn Km989+452.67-Km990+200 (qua TP.Tam Kỳ) từ vệt 25,5m lên mặt cắt ngang 52m và cải tạo nút giao Nguyễn Hoàng để phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải ngày càng tăng trong khu vực hai bên tuyến khi khu đô thị tây bắc TP.Tam Kỳ hình thành, tạo sự thông suốt giao thông cho tuyến quốc lộ 1 sau khi mở rộng.

PHÚC LÂM