Giá khởi điểm đất bãi tắm Hạ Thanh có mức 700 nghìn đồng/m2

N.BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc Khu du lịch dịch vụ sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) với thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Theo đó, đất thương mại dịch vụ thuộc khu vực này có mức 700 nghìn đồng/m2 với tổng diện tích hơn 14.600m2, được phân thành 8 lô. UBND tỉnh giao UBND TP.Tam Kỳ thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phê duyệt kết quả trúng đấu giá và nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định theo phân cấp quản lý. Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

N.BẢO