Gia tăng kiểm soát hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng

T.D |

Chiều 19.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 5 năm về công tác phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đến dự.

Trong 5 năm qua, Tổ công tác liên ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần ổn định tỷ giá, tăng lòng tin vào đồng Việt Nam. Đồng thời tổ chức 18 đợt kiểm tra tại 237 tổ chức kinh tế, hộ cá thể có liên quan đến hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng, trong đó chỉ có 33,3% đơn vị chấp hành tốt các quy định, còn lại đều vi phạm hoạt động ngoại hối, xử phạt hành chính 9 đơn vị với tổng số tiền là 62 triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Tổ công tác liên ngành cần kiên quyết xử lý, gia tăng hoạt động kiểm tra ngoại hối và kinh doanh vàng. Vận dụng hợp lý các quy định về xử phạt, mở rộng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về chính sách, quy định cho người kinh doanh và người dân hiểu rõ hơn về hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng…

T.D