Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Hiệp Đức tăng 25,6%

NGUYỄN SỰ |

Trong 2 ngày 17 và 18.12, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2016 và bàn thảo một số vấn đề quan trọng khác.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2015 kinh tế - xã hội của Hiệp Đức tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt xấp xỉ 451 tỷ đồng, tăng 5,54% so với năm 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 140 tỷ đồng, vượt 4% so với chỉ tiêu đề ra và tăng 25,6% so với năm ngoái. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt hơn 560 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn huyện trong năm 2015 là 343,2 tỷ đồng, đạt 165,4% so với dự toán tỉnh giao và vượt 64,6% so với nghị quyết HĐND huyện đặt ra…

NGUYỄN SỰ