Giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tam Thăng

XUÂN TRƯỜNG |

Chiều 21.2, lãnh đạo TP.Tam Kỳ và Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai tổ chức cuộc họp để giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tam Thăng.

Tính đến tháng 2.2017, dự án Khu công nghiệp Tam Thăng đã thu hồi hơn 152ha đất, xây dựng 2,5km đường nội bộ, san nền tạo mặt bằng sạch 90ha, xây dựng khu tái định cư 5ha. Giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án, tuy nhiên gặp khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Dự án hiện có 15 hộ dân bị ảnh hưởng chưa chịu nhận tiền bồi thường, 23 thửa đất không đủ điều kiện bồi thường, 6 thửa đất đang tranh chấp, 5 thửa đất đang được xác minh, 3 hộ có nhà ở đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư để lập phương án bồi thường, 74 ngôi mộ chưa được nhận tiền bồi thường và 240 ngôi mộ cần phải di dời. Lãnh đạo thành phố và đơn vị chủ đầu tư thống nhất: các cơ quan chuyên môn phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhất quán, công khai, minh bạch; các cơ quan dân vận, mặt trận, đoàn thể phối hợp với địa phương tăng cường vận động người dân chấp hành chủ trương; tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ; linh hoạt vận dụng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng theo hướng có lợi nhất.

XUÂN TRƯỜNG