Giám sát hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

CÔNG TÚ |

Chiều 5.10, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát về tình hình hoạt động, thực hiện công tác quản lý của Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) tỉnh kể từ khi thành lập đến nay. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đến dự.

Theo thống kê, từ năm 2013 đến ngày 31.12.2015, tổng kinh phí mà quỹ huy động, tiếp nhận là 156,6 tỷ đồng; trong đó giải ngân thanh toán đạt 151,6 tỷ đồng, chuyển 5 tỷ đồng sang năm 2016. Đến thời điểm này, tổng kinh phí tiếp nhận 66,1 tỷ đồng và giải ngân thanh toán 65,8 tỷ đồng. Dù nguồn kinh phí còn hạn chế, nhưng hoạt động của đơn vị đã tạo điều kiện cho Quảng Nam tranh thủ được nguồn vốn của Quỹ BTĐB Trung ương, nâng cao hiệu quả bảo trì kết cấu hạ tầng, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hư hỏng trên các tuyến giao thông đường bộ, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo quỹ giải trình một số vấn đề mà đoàn giám sát đề cập để làm rõ thêm hiệu quả đầu tư, quy trình quản lý, phân bổ nguồn vốn... Dịp này, quỹ kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung thêm nguồn kinh phí từ ngân sách nhằm giúp cho các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác BTĐB. Bởi hiện nay, nguồn lực tỉnh cấp cho công tác này còn khá thấp, trong khi các địa phương vẫn đang gặp khó khăn nên không đáp ứng được nhu cầu về bảo trì các tuyến ĐH, ĐX; mặt khác hiện không còn nguồn thu từ xe máy nữa.

CÔNG TÚ