Giống lúa thuần mới Đài Thơm 8 cho năng suất hơn 75 tạ/ha

VĂN SỰ |

Cuối tuần qua, Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng miền Nam tổ chức tham quan đồng ruộng và hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần mới chất lượng cao Đài Thơm 8 tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Vụ hè thu 2016, hai đơn vị trên cùng Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Ái Nghĩa tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ một số khâu cho 59 hộ dân triển khai sản xuất khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 trên tổng diện tích 140 sào đất thịt nhẹ. Tại hội thảo, lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Ái Nghĩa và những hộ dân tham gia mô hình cho biết, giống lúa này có thời gian sinh trưởng 95 ngày, đẻ nhánh khỏe, trổ đòng tập trung, kiểu cây thấp nên không ngã đổ. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay các ruộng lúa canh tác trình diễn rất ít bị nhiễm những loại sâu bệnh nguy hiểm như sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá... Nhờ bông to, dài và tỷ lệ hạt chắc trên bông cao nên năng suất bình quân của các mô hình sản xuất giống lúa thuần Đài Thơm 8 đạt 75,3 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng HT1 gieo sạ cùng trà, cùng chân đất, cùng chế độ thâm canh khoảng 12,5 tạ/ha.

VĂN SỰ