Góp ý đề án và chương trình phát triển đô thị Núi Thành

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 24.4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) của huyện Núi Thành đạt tiêu chí loại IV; chương trình phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VĂN PHIN
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VĂN PHIN

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện 2 đơn vị tư vấn: Phân viện Quy hoạch đô thị và phát triển nông thôn miền Trung, Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thông qua đề án, chương trình phát triển đô thị Núi Thành, lãnh đạo các sở, ban ngành và huyện Núi Thành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị các sở, ban ngành và huyện Núi Thành tiếp tục tham gia góp ý vào đề án và chương trình phát triển đô thị Núi Thành, gửi về đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng trước ngày 15.5.2018. Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Xây dựng để công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

VĂN PHIN