Hai công ty khai thác vàng lại tạm ngừng hoạt động

H.PHÚC |

Tin từ Tập đoàn Bersa Việt Nam, do Cục Thuế Quảng Nam thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế (bao gồm việc phong tỏa tài khoản ngân hàng và vô hiệu hóa hóa đơn) đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu từ 4.2014 đến nay nên Besra Việt Nam đã tạm ngừng hoạt động sản xuất tại hai mỏ vàng Bồng Miêu và mỏ vàng Phước Sơn. Theo đó, hơn 1.000 người lao động của tập đoàn này bị tạm hoãn hợp đồng lao động. Hiện, phía công ty đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ nhà máy trong suốt thời gian tạm ngừng hoạt động.

H.PHÚC