Hai mô hình khuyến công ở Thăng Bình đạt hiệu quả

TRUNG THỰC |

Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Thăng Bình vừa tổ chức nghiệm thu mô hình sản xuất mây tre đan của chị Trần Thị Hà (thị trấn Hà Lam) và mô hình sản xuất bún phở sắn của ông Trần Trung Trí (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình).

Mô hình sản xuất mây tre đan của chị Hà được Phòng Kinh tế - hạ tầng Thăng Bình hỗ trợ 50 triệu đồng từ năm 2013 để đầu tư máy móc. Đến nay, cơ sở sản xuất này đi vào hoạt động ổn định, mỗi ngày sản xuất được khoảng 5.000 sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động với mức thu nhập 100 - 200 nghìn đồng/người/ngày. Trong khi đó, mô hình sản xuất bún phở sắn của ông Trí là mô hình thứ 2 về sản xuất bún phở sắn bằng máy trên địa bàn huyện được hỗ trợ 50% vốn. Tại buổi nghiệm thu, đại diện các cơ quan chuyên môn đánh giá đây là mô hình đảm bảo các yêu cầu về máy móc, sân phơi, hiệu quả kinh tế và các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm...

TRUNG THỰC