Hai tháng đầu năm thu ngân sách đạt hơn 2.663 tỷ đồng

V.D |

Cục Thuế tỉnh cho biết, qua hai tháng thực hiện thu ngân sách, cơ quan thuế đã thu được 2.663,8 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2016. Nếu trừ đi khoản thu tiền sử dụng đất thì tổng thu là 2.590,6 tỷ đồng, đạt 18,9%, tăng gần 29% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Văn phòng Cục Thuế thu 2,372 tỷ đồng, đạt 18,9%, tăng 31,4% so cùng kỳ; 18 chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thu 291,5 tỷ đồng, đạt 18%, bằng 96,4% so cùng kỳ năm 2016. Đây là tín hiệu khả quan khởi đầu cho năm thu ngân sách 2017 của ngành thuế tỉnh.

V.D