Hạn chế tối đa sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

H.PHÚC |

Chiều 29.3, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường về công tác triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các địa phương; nghe chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2017; đánh giá công tác rà soát, thẩm định của các địa phương trước khi đề xuất danh mục dự án; tính khả thi của từng dự án có sử dụng diện tích đất trồng  lúa... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đến dự.

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, tổng danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng xin bổ sung là 323 danh mục, diện tích hơn 1.268ha; có 1.093 danh mục thu hồi đất xin bổ sung với diện tích hơn 1.400ha. Ngoài ra có tổng cộng 429 danh mục dự án với hơn 451ha có chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng xin bổ sung sau Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sở này cũng đánh giá, danh mục đề nghị bổ sung cho mục đích sản xuất, kinh doanh, có sử dụng đất lúa khá lớn ở các địa phương đồng bằng như thị xã Điện Bàn, TP.Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Quế Sơn, Duy Xuyên. Các thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư chưa cụ thể nên tính khả thi chưa cao; kế hoạch sử dụng đất chạy theo nhà đầu tư

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, các huyện Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước dù ít sử dụng đất lúa nhưng đăng ký danh mục khá nhiều. Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường rà soát danh mục dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch ngành, hạn chế tối đa sử dụng trên đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, phòng hộ; cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và tính khả thi của từng dự án.

H.PHÚC