Hỗ trợ 105 con dê cho người nghèo

HOÀNG THỌ |

Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc dự án giám nghèo khu vực Tây Nguyên năm 2015, Ban giảm nghèo huyện Nam Trà My vừa cấp 105 con dê cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (gồm 100 con dê cái, mỗi con trị giá 8 triệu đồng và 5 con dê đực, mỗi con trị giá 25 triệu đồng). Số dê này được cấp cho đồng bào Ca Dong, Xê Đăng tại 5 xã được hưởng dự án, gồm: Trà Mai, Trà Don, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Nam. Cạnh đó dự án còn hỗ trợ cho nhân dân mỗi xã số tiền 20 triệu đồng để làm chuồng trại nuôi nhốt dê và mua thức ăn bổ sung thời kỳ đầu. Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình hỗ trợ là 335 triệu đồng, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ngoài ra, UBND xã Trà Don trích từ ngân sách địa phương mua thêm 4 con dê để cấp cho các hộ đăng ký thoát nghèo.

HOÀNG THỌ