Hỗ trợ Quảng Nam hơn 3,3 tỷ đồng để bù lỗ giá điện

BẢO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung hơn 54,4 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 cho 5 tỉnh để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển. Năm tỉnh được hỗ trợ đợt này bao gồm: Quảng Nam (hơn 3,3 tỷ đồng), Quảng Trị (1,6 tỷ đồng), Bình Thuận (hơn 4,71 tỷ đồng), Bình Định (1,1 tỷ đồng), Kiên Giang (43,7 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương bố trí ngân sách địa phương bảo đảm đủ 30% kinh phí để bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển năm 2015, 2016.

BẢO NGUYÊN