Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc trước 30.9.2015

BẢO NGUYÊN |

Để thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện yêu cầu các địa phương, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách. Trong đó, lãnh đạo các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, thị xã Điện Bàn tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc, nhanh chóng bàn giao đất tái định cư cho các hộ thuộc diện giải tỏa di dời; đối thoại, giải thích rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân ủng hộ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Núi Thành, thị xã Điện Bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc khẩn trương tổ chức phân lô, bốc thăm, giao đất cho hộ thuộc diện tái định cư chưa được bố trí đất. Riêng với huyện Núi Thành, UBND các xã và các phòng, trung tâm liên quan của huyện phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu dân cư, khu xen cư và phân lô, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng có nhu cầu. Các địa phương hoàn thành phần việc này trước ngày 15.8.2015. Đối với các trường hợp sau khi đã rà soát, áp dụng đúng chế độ, chính sách, đã trả lời, giải thích rõ nhưng vẫn cố tình không chấp hành thực hiện, UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công kịp tiến độ.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương và các ngành có liên quan ở tỉnh phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, hoàn thành dứt điểm việc bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 30.9.2015.

BẢO NGUYÊN