Học tập kinh nghiệm quản lý thương hiệu

T.D |

(QNO) - Sở VH – TT & DL Quảng Nam vừa phối hợp với Văn phòng SIT/ILO Quảng Nam mở lớp tham quan học tập kinh nghiệm cơ chế quản lý thương hiệu của Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Ăng Kor Campuchia tại tỉnh Siem Reap (Campuchia).

Theo ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, ILO và UNESCO đã cùng tiến hành nghiên cứu việc xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam đủ sức cạnh tranh với các “đối thủ” khác. Chuyến tham quan học tập kinh nghiệm này đã giúp cơ quan quản lý, các đối tác, cơ sở sản xuất làng nghề phục vụ du lịch định hướng được sản phẩm địa phương. Sau chuyến đi, các đối tác đều đã có báo cáo đề xuất cụ thể cho thương hiệu “Crafted in Quảng Nam” (hàng thủ công). Cơ chế quản lý thương hiệu này sẽ được điều hành bởi một mạng lưới phi lợi nhuận của các đơn vị sản xuất với quy định bắt buộc là sản phẩm được sản xuất với tối thiểu 50% nguyên liệu tại địa phương và 50% số thời gian lao động bằng tay.

Một hội thảo xây dựng cơ chế quản lý thương hiệu Crafted in Quảng Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay.

T.D