Hội An cho phép phát triển mới 208 cơ sở lưu trú với 2.330 phòng

QUỐC HẢI |

Căn cứ định hướng phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú giai đoạn 2015 - 2020, Phòng Thương mại - du lịch TP.Hội An đã rà soát và tham mưu trình UBND thành phố cho phép phát triển mới 208 trường hợp xin đầu tư cơ sở lưu trú với tổng số 2.330 phòng, trong đó có 13 khách sạn, 82 biệt thự, 26 biệt thự du lịch nhà vườn và 87 homestay.

Đến nay, tại Hội An đã có 62 cơ sở lưu trú với 1.061 phòng đã hoàn thiện đầu tư và đi vào hoạt động, trong đó 3 khách sạn có quy mô khá lớn với hơn 400 phòng là Mường Thanh, Hoàng Gia Hội An và Almanity. Tuy nhiên, theo nhận định của Phòng Thương mại - du lịch, tình hình triển khai các dự án du lịch có quy mô lớn trên địa bàn vẫn không có gì tiến triển, thành phố cũng đã tham mưu cho tỉnh thu hồi một số dự án quá thời hạn nghiên cứu cho phép.

QUỐC HẢI