Hội An ký kết hợp tác phát triển tài nguyên thủy sản với Hàn Quốc

QUỐC HẢI |

UBND TP.Hội An đã ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan tài nguyên môi trường thủy sản Hàn Quốc (FIRA), thuộc Bộ Thủy sản và đại dương Hàn Quốc.

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi chương trình hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực: quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thủy sản biển; tăng cường nguồn lợi thủy sản bao gồm thực hiện các dự án nuôi trồng dưới biển; sản xuất và thả bổ sung nguồn lợi thủy sản; mô hình phát triển tổng hợp bền vững gắn kết giữ nguồn lợi thủy sản và sinh kế cộng đồng ven biển cùng một số lĩnh vực khác. Được biết, sau 1 năm khảo sát tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, nhóm tư vấn của Hàn Quốc đã phối hợp với các chuyên gia tham vấn cộng đồng xây dựng các dự án hỗ trợ phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản này; thời gian thực hiện hợp tác là 5 năm.

QUỐC HẢI