Hội An tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

LÊ HIỀN |

UBND TP. Hội An vừa tổ chức hội nghị tập huấn chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là chương trình OCOP).

Ở Hội An, cùng với việc tập huấn ban đầu cho cán bộ liên quan của các ban ngành thành phố cùng các xã phường, hộ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, có sản xuất sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ địa phương, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng năm. Theo đó, có 6 nhóm sản phẩm, gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn, với 35 sản phẩm cụ thể được chia ra phát triển theo từng năm. Khi chủ cơ sở sản xuất đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ để các sản phẩm trở thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

LÊ HIỀN