Hội thảo xây dựng mô hình phát triển khu công nghiệp carbon thấp đầu tiên tại Đà Nẵng

XUÂN LAN |

(QNO) - Viện nghiên cứu Chiến lược chính sách Công nghiệp (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng và Quỹ châu Á (The Asia Foundation) tổ chức hội thảo về  xây dựng kế hoạch hành động giảm phát khí thải nhà kính cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Đây là thí điểm đầu tiên của dự án “ Xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng carbon thấp – Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng” do Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ, tổng kinh phí gần 900 triệu đồng trong giai đoạn 2013 - 2014. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố môi trường” vào năm 2020 và có thể nhân rộng mô hình tiêu điểm này tại các khu công nghiệp trên cả nước.

XUÂN LAN