Hơn 11 tỷ đồng vận hành hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 1

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ nguồn ngân sách nhà nước, năm 2020 Quảng Nam chi hơn 11 tỷ đồng quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh, với tổng chiều dài hơn 88km.

Đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng vận hành an toàn, tiết kiệm trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam. Ảnh: C.N
Đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng vận hành an toàn, tiết kiệm trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự toán chi phí quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Quảng Nam năm 2020 tại Quyết định số 4207/QĐ-UBND.

Tổng chiều dài toàn tuyến (từ km947 đến km1.027) hơn 88km, có 56 tủ điều khiển chiếu sáng với 3.962 bộ đèn. Dự toán chi phí hơn 11 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó tiền điện gần 7,6 tỷ đồng; chi phí quản lý, vận hành gần 2,4 tỷ đồng; còn lại là chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và các chi phí khác.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương quản lý nhằm đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện. Đồng thời tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng.

TAGS