Hơn 21,5 tỷ đồng hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa quyết định chi hơn 21,5 tỷ đồng (từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung) để hỗ trợ 18 địa phương thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2013.

Trong đó hỗ trợ cho người sản xuất lúa hơn 10,75 tỷ đồng và hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa hơn 10,75 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính, NN&PTNT, Tài nguyên - môi trường theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định.

PHÚC LÂM