Hơn 36 nghìn lượt khách hàng được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

T.BÌNH |

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Tính đến thời điểm 31.12.2013 tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2012 là 220 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,74%. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 2.900 tỷ đồng; vốn ủy thác tại địa phương là 63 tỷ đồng, tăng so với năm 2012 là 11 tỷ đồng. Về sử dụng vốn, tổng doanh số cho vay năm 2013 là 680 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2012, với hơn 36 nghìn lượt khách được vay vốn. Theo đó đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, nhất là chương trình dành cho học sinh sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng doanh số thu nợ năm 2013 gần 460 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2012. Ngoài ra, chi nhánh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn.

T.BÌNH