Hơn 78.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

NGUYỄN DƯƠNG |

Hôm qua 13.1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2013, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch HĐND Trần Kim Hùng đến dự. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải khuyến khích các cấp hội nông dân của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển, giữ vững vai trò của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều thách thức đối với nông dân, nhất là việc tìm đầu ra, thị trường tiêu thụ cho nông sản. Muốn có thị trường ổn định để phát triển bền vững, cần phải có chiến lược phát triển nông nghiệp tập trung, cụ thể, có trọng điểm.

Năm 2013, toàn tỉnh có hơn 78 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; một số mô hình chăn nuôi được nông dân thực hiện có hiệu quả, nhiều hộ có doanh thu 200 - 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội Nông dân còn tổ chức 81 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.500 lao động nông thôn; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề khác mở hàng chục lớp nghề cho hơn 1.800 lao động trên toàn tỉnh.

NGUYỄN DƯƠNG