Hợp tác với Israel xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa thống nhất với nhóm chuyên gia Israel triển khai lập dự án đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ. 

Mô hình được triển khai thí điểm rộng hơn 200ha, triển khai theo hình thức hợp tác ba bên: tỉnh Quảng Nam, doanh nghiệp Israel đóng góp kinh phí, kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Lĩnh vực được nghiên cứu triển khai là giống lúa và hoa màu chất lượng cao, thích nghi với biến đổi khí hậu…

Từ mô hình thí điểm này, tỉnh sẽ nhân rộng, khuyến khích doanh nghiệp làm “đầu tàu” liên kết với nông dân triển khai sản xuất trên quy mô lớn, đồng thời mở rộng ra các khu vực lân cận trên địa bàn, vùng có điều kiện thuận lợi trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Được biết, chủ trương xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tỉnh, được đề cập trong “Chiến lược phát triển khoa học & công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Trước đó, đoàn chuyên gia Israel từng có những đợt khảo sát, đánh giá sơ bộ về thị trường, tình hình sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam để đánh giá mặt mạnh và yếu, có cơ sở trong việc hỗ trợ, hợp tác phát triển. Việc thống nhất dự án đầu tư lần này là một bước tiến quan trọng trong phát triển, nâng tầm thương hiệu và giá trị nền sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà.

HOÀNG LIÊN