Kêu gọi ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam

XUÂN HIỀN |

Chiều 12.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới ở Trung ương và đại diện các sở ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tham dự. Đây là hội nghị nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP đến với các địa phương, đồng thời ghi nhận ý kiến góp ý để triển khai hiệu quả chương trình.

Để triển khai chương trình, Đề án OCOP tại Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định 1599) với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Mục tiêu của đề án nhằm xác định, hoàn thiện/nâng cấp 130 sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương; phát triển mới 100 sản phẩm tăng dần theo các năm, tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi. Đồng thời phát triển từ 3 - 4 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP; phát triển mới và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP với ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam... Việc đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng sẽ được xúc tiến hỗ trợ trong nhiều năm.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến từ chuyên gia OCOP với quy trình xây dựng cũng như phát triển phương án thí điểm, ghi nhận những đóng góp từ các địa phương để tiếp tục hoàn thiện đề án...

XUÂN HIỀN