Khai trương Nhà máy sơ chế rau Bàu Tròn

CÔNG TÚ |

Ngày 26.3, UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại An và Hợp tác xã Nông nghiệp Đại An tổ chức khai trương Nhà máy sơ chế rau Bàu Tròn. Dịp này, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo đánh giá mô hình VietGAP.

Nhà máy sơ chế rau Bàu Tròn (Đại An) được xây dựng trên diện tích 2.400m2, trong đó nhà sơ chế có diện tích 168m2, tổng kinh phí đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Công trình gồm khu nhà và các trang thiết bị phục vụ cho việc làm sạch, bảo quản, sơ chế, đóng gói và dán nhãn hàng hóa. Qua đây nhằm giúp từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, quảng bá và phát triển nhãn hiệu rau Bàu Tròn; xúc tiến hoạt động thương mại, khẳng định vị thế đối với thị trường. Được biết, nhãn hiệu tập thể rau Bàu Tròn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ từ năm 2010.

CÔNG TÚ