Khẩn trương đề xuất phương án xử lý khu văn hóa ẩm thực tại Tam Hải

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai khẩn trương báo cáo các nội dung liên quan đến dự án Khu văn hóa ẩm thực và âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam “Ngôn ngữ của thời gian” tại xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành) và đề xuất các phương án xử lý; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.3.2019 để xem xét, giải quyết.

Trước đó, theo Thông báo số 473/2018, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Chu Lai chủ trì rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với Công ty CP Du lịch Việt Ngữ cũng như dự án Khu văn hóa ẩm thực và âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam “Ngôn ngữ của thời gian” đến thời điểm hiện nay, đồng thời đối chiếu với các quy định hiện hành, đề xuất phương án xử lý cho chuyển nhượng hoặc thu hồi dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa nhận được các báo cáo nêu trên.

VĂN PHIN