Khẩn trương giải quyết tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng đường cao tốc

V.ANH  –  C.TÚ |

Sáng qua 29.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, nhằm giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Lê Trí Thanh cùng tham dự buổi họp.

Theo báo cáo, tổng chiều dài dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua Quảng Nam là 91,25km, đến nay đã bàn giao mặt bằng được 83,15km (đạt 91,1%). Hiện nay, chỉ có huyện Quế Sơn và TP.Tam Kỳ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; thị xã Điện Bàn mới bàn giao đạt 92,3%, Duy Xuyên đạt 93,7%, Thăng Bình đạt 93,7%, Phú Ninh đạt 92,2% và Núi Thành 89,3%. Dự án ảnh hưởng đến 8.228 hộ/tổ chức, đến nay đã có 7.588 hộ đã nhận tiền đền bù, 401 hộ đã có quyết định phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, 277 hộ chưa có phương án đền bù. Ngoài ra, tổng số hộ cần tái định cư là 848 hộ; còn 513 mồ mả chưa được di dời. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đã lần lượt trình bày những khó khăn, vướng mắc tại mỗi địa phương. Trong đó, Núi Thành và Phú Ninh được xác định là 2 địa phương còn khối lượng mặt bằng lớn, còn nhiều vướng mắc. Nổi bật như huyện Núi Thành còn 178 hộ chưa được phê duyệt phương án đền bù và 250 ngôi mộ chưa di dời (trong đó có 149 thửa đất chưa thu hồi); Phú Ninh còn 262 ngôi mộ chưa di dời…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, từ nay đến ngày 30.9, toàn tỉnh phải hoàn thành xong việc GPMB. Do thời gian gấp rút, trong khi khối lượng công việc còn nhiều lại tập trung vào những vấn đề phức tạp, khó tháo gỡ, vì vậy các địa phương cần xác định việc GPMB là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Việc đầu tiên là cần tập trung giải quyết tái định cư cho người dân bởi mùa mưa sắp đến, nếu không làm kịp thời thì vấn đề GPMB càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, số lượng mộ chưa di dời còn lớn (513 ngôi mộ), các địa phương chưa di dời xong, cần tập trung nghiên cứu phương án đảm bảo để nhanh chóng di dời.

V.ANH  –  C.TÚ