Không thu được thuế từ khai thác vàng

T.D |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong vòng 4 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 34,7% dự toán năm, nhưng thu từ dịch vụ khai thác vàng không đạt dự toán. Điều bất bình thường vẫn diễn ra là công ty vàng vẫn khai thác tài nguyên nhưng không đóng thuế. Ngân sách nhà nước không thu được đồng thuế phát sinh nào từ hoạt động khai thác vàng của hai doanh nghiệp Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu. Hiện số khoản nợ thuế 260 tỷ đồng của các doanh nghiệp khai thác vàng chủ yếu để lại cho Phước Sơn (239 tỷ đồng) và Phú Ninh (21 tỷ đồng), nhưng không thu được khiến các địa phương này gặp khó khăn trong việc cân đối ngân sách. Được biết, khoảng năm 2016, giấy phép khai thác vàng của các công ty này sẽ hết hiệu lực.

T.D