Khuyến khích bảo tồn, phát triển cây quế Trà My

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Giai đoạn 2010 - 2014, thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ 12.2010 về bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trở thành cây hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, huyện Bắc Trà My đã có nhiều cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển loài cây này.

Cụ thể, năm 2012, huyện đã cấp hỗ trợ các xã: Trà Dương, Trà Giang, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp và thị trấn Bắc Trà My với số lượng cây giống được hỗ trợ khoảng 98.000 cây với tổng kinh phí thực hiện 200 triệu đồng. Năm 2013, hơn 120.400 cây giống được cấp cho xã Trà Giáp trồng nhân rộng với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Năm 2014, huyện tiếp tục hỗ trợ hơn 48.500 cây giống cho xã Trà Giáp với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Sản phẩm quế Trà My.
Sản phẩm quế Trà My.

Mục tiêu của những cơ chế, chính sách về bảo tồn, phát triển cây quế của huyện Bắc Trà My là nhằm bảo tồn nguồn gen quế gốc Trà My; kiểm soát chặt, tránh tình trạng lai tạp, pha trộn các giống quế từ nơi khác vào địa bàn huyện gây khó khăn trong việc tiêu thụ quế bản địa và gây tâm lý tiêu cực cho người trồng quế. Hiện, diện tích quế hiện có trên địa bàn huyện là 850ha, dự kiến diện tích đất được quy hoạch trồng quế trong thời gian sắp tới là 365ha.

HOÀNG LIÊN