Kiến nghị tỉnh có giải pháp thu hồi nợ từ Công ty Vàng Phước Sơn

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 21.10, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phước Sơn nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 và kết quả triển khai thực hiện một số chính sách trên địa bàn huyện. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đình Tâm chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, 9 tháng đầu năm 2014 toàn huyện có hơn 2.500ha gieo trồng sản xuất nông - lâm nghiệp; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 5.200 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 63.500 con; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 245 tỷ đồng. Đến nay, huyện Phước Sơn đã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 932 hộ dân trên tổng diện tích hơn 22.000ha với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng và đang hoàn chỉnh thủ tục thanh toán giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Chương trình 30a cho 611 hộ dân trên diện tích hơn 15.000ha, với kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng. Năm 2014, địa phương đã đầu tư xây dựng 77 công trình với tổng nguồn vốn hơn 195 tỷ đồng… Tại buổi làm việc, ông Phạm Thế Quyền - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn kiến nghị tỉnh cần có giải pháp quyết liệt yêu cầu Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thực hiện việc nộp thuế, phí bảo vệ môi trường còn nợ hơn 230 tỷ đồng. Địa phương cũng xin ý kiến chỉ đạo việc vận chuyển carbon ngậm vàng từ Công ty Vàng Bồng Miêu về nhà máy vàng Phước Sơn chế biến, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý khoáng sản, môi trường, giao thông đi lại của nhân dân, nhất là tuyến đường từ cầu Đăk Sa đến thôn 4 (xã Phước Đức) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) liên quan đến công tác nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 và kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của địa phương.

ALĂNG NGƯỚC