Kinh tế Hội An tăng trưởng khá

T.D |

Ngày 5.1, HĐND TP.Hội An (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, đưa ra kế hoạch phát triển năm 2016 và miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo UBND TP.Hội An, năm 2015, tổng giá trị sản xuất toàn thành phố đạt 6.510,84 tỷ đồng, tăng 10,65% so năm 2014. Kinh tế tăng trưởng khá. Nhóm ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển đúng định hướng du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, tăng 10,81%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 14,43%. Thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt 100,35% dự toán, chi ngân sách nhà nước đạt 97,44%...  Hôm nay 6.1, kỳ họp tiếp tục diễn ra. Dự kiến hội nghị sẽ ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.

T.D