Kinh tế - xã hội Tam Kỳ đạt kết quả tích cực

X.PHÚ |

Đó là nhận định của UBND TP.Tam Kỳ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Tam Kỳ diễn ra vào sáng qua 11.7.

Cụ thể, giá trị thương mại - dịch vụ của thành phố đạt 6.969 tỷ đồng, chiếm hơn 51% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 613 tỷ đồng; chi ngân sách gần 458 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhất là các công trình trọng điểm. Các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục - thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, đặc biệt là công tác phối hợp và hưởng ứng Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.

Kỳ họp cũng thông qua kết quả thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả hoạt động của HĐND thành phố, chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018 và một số nội dung khác.

X.PHÚ