Liên kết cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam

T.D |

Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam sẽ tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 - 2024) vào ngày 10.1.2019 với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam - liên kết, năng động, sáng tạo phát triển”.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp báo chiều 2.1, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam cho biết đại hội lần 2 nhằm hướng đến một tổ chức hiệp hội lớn mạnh. Hiệp hội sẽ đoàn kết, tập hợp tất cả doanh nghiệp Quảng Nam. Không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội sẽ khuyến khích, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau hoạt động hiệu quả, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp, sự thành đạt của hội viên; góp phần xây dựng, phát triển lực lượng doanh nghiệp tại Quảng Nam và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

T.D