Mặn xâm nhập ở trạm bơm Tứ Câu, Cẩm Sa và Thanh Quýt

PHẠM LỘC |

Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn cho biết, từ ngày 29 Tết Giáp Ngọ đến nay tình trạng mặn đã xuất hiện tại trạm bơm Tứ Câu với nồng độ mặn đo được tại bể hút dao động từ 2 - 4,5 phần nghìn. Do vậy, trạm bơm Tứ Câu đã xây dựng phương án lách mặn để đảm bảo nước tưới cho 165ha lúa của nông dân Hợp tác xã Điện Ngọc 1 và Điện Ngọc 2. Ngoài ra, trạm bơm Cẩm Sa phục vụ nước tưới cho 117ha lúa của xã Điện Nam Bắc và trạm bơm Thanh Quýt phục vụ nước tưới cho 190ha của Hợp tác xã Điện Ngọc 1, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc cũng đã xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn nhưng với nồng độ thấp. Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn cũng đã xây dựng phương án lách mặn để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng phát triển.

PHẠM LỘC