Mất cân đối giữa huy động và cho vay

T.D |

Ngày 9.1.2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết trên 50% tín dụng của hệ thống là trung dài hạn, trong khi nguồn tiền gửi trung dài hạn huy động được chỉ khoảng 13 - 15%. Điều này cho thấy sự mất cân đối trong kỳ hạn giữa huy động và cho vay, rất dễ gây rủi ro cho hệ thống. Việc xử lý nợ xấu mới chỉ dừng ở mức độ “tạm” thông qua trích lập dự phòng. Các ngân hàng cần phải tăng cường thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo trong năm 2017. Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng đánh giá chất lượng tín dụng, đặc biệt các khoản vay lớn, cho các doanh nghiệp lớn, trái phiếu doanh nghiệp, phân loại nợ đúng quy định, để đánh giá chính xác tình hình thực tế của ngân hàng, từ đó có hướng xử lý phù hợp.

T.D