Năm 2014, phấn đấu tăng trưởng tín dụng 12 - 14%

T.D |

Sáng qua 14.1, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014 với sự tham dự của đại diện 23 tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, các ngân hàng cần phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm nợ xấu, lành mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng cho Quảng Nam.

Tính đến ngày 31.12.2013, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 16.823 tỷ đồng, tăng 14,27% so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ tăng trưởng chậm khi đến cuối năm tổng dư nợ cho vay chỉ đạt 23.887 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm; nợ xấu chiếm 3,38%/tổng dư nợ, dù đã giảm 49,07% so với đầu năm và dư nợ lãi suất từ 13 -15% chiếm 5,99%/tổng dư nợ. Theo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam, năm 2014 sẽ mở rộng tín dụng hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa… phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14% và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

T.D