Nâng cao năng lực cạnh tranh

TRỊNH DŨNG |

Quảng Nam hướng đến việc nâng chất, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp một môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có chỉ số PCI cao nhất nước.

Cà phê doanh nhân là một trong những sáng kiển kết nối, tương tác với doanh nghiệp. Ảnh: T.D
Cà phê doanh nhân là một trong những sáng kiển kết nối, tương tác với doanh nghiệp. Ảnh: T.D

Từ hiện thực…

Theo thống kê của UBND tỉnh, sự thay đổi của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh dễ nhận thấy từ những con số cụ thể. Gần 6 tháng qua, đã có 473 doanh nghiệp thành lập (tăng 30 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016) với thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp được rút ngắn tối đa chỉ 3 ngày. Có hồ sơ chỉ cần 1 - 2 ngày làm việc đã được giải quyết và 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn theo quy định, không có hồ sơ bị trễ hạn. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt đến 99,09% và số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử cũng đã lên đến 92,94%. Hải quan Quảng Nam đã giải quyết thủ tục hải quan cho 10.239 tờ khai của 231 doanh nghiệp với thời gian thông quan tờ khai luồng xanh không quá 3 giây và hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ làm việc tại thời điểm cơ quan này tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan với tờ khai luồng vàng, đỏ. Thời gian doanh nghiệp, các dự án đầu tư tiếp cận điện năng đã được rút ngắn thêm 10 ngày (26 ngày so với 36 ngày như trước đây). Bảo hiểm xã hội Quảng Nam cũng đã cắt giảm 115 thủ tục hành chính xuống còn 32, thời gian giao dịch thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp chỉ còn 49 giờ/năm và sẽ giảm còn 45 giờ/năm (2017), so với 108 giờ/năm như năm 2014 kể về trước. Hiện 100% đơn vị tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch qua mạng điện tử.

Tiếp cận đất đai khó khăn, cấp phép xây dựng hay tiếp cận tín dụng giá rẻ (những vấn đề luôn nóng trên các diễn đàn và thực tế tại Quảng Nam) cũng đã có chuyển biến tốt hơn. Theo UBND tỉnh, trong quý II.2017, việc đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai của 13 xã, phường Tam Kỳ, 17 xã, phường Núi Thành và 8 xã vùng đông Duy Xuyên - Thăng Bình đã cơ bản hoàn thành. Hiện, cơ sở dữ liệu đất đai của Tam Kỳ đã được đưa vào quản lý vận hành, khai thác, cập nhật, chỉnh lý các biến động thường xuyên theo mô hình tập trung từ huyện đến tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính của ngành xây dựng đã được rút ngắn đến 30 - 50% so với trước đây. Các ngân hàng thương mại đã đưa ra 26 gói tín dụng ưu đãi, phù hợp với tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất ưu đãi từ 4 đến 6,5%/năm. Hơn 61,86% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Nam tiếp cận được vốn vay với dư nợ 7.225,16 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,38% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, tăng 1,71% so với đầu năm và 26,47% so với cùng kỳ… Sự vận hành của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã hiện thực hóa các kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư của địa phương trong việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính… Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư cho hay, trung bình mỗi ngày có 235 lượt tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Trung tâm này đảm bảo nguyên tắc hướng dẫn một lần với mỗi thủ tục trước khi tiếp nhận hồ sơ, giảm thời gian, giảm phiền hà, chi phí, công sức của tổ chức, công dân, tạo sự hài lòng của người đến giao dịch. Sẽ có ít nhất 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được giao dịch, giải quyết tại trung tâm này. Ngay trong năm 2017, Trung tâm Hành chính công tại Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn sẽ được thành lập…

Đến cải cách thành công

Sau hơn một năm hiện thực hóa Nghị quyết 19 bằng những kế hoạch cụ thể, UBND tỉnh đã cho thấy rõ hiệu lực của các chính sách tại địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng đã thừa nhận khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách về thuế, tài nguyên, đất đai có tính ổn định không cao, thường xuyên thay đổi, không có sự thống nhất và chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Chính điều này đã gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, quản lý và ban hành các văn bản ở địa phương, dẫn đến doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp thời các chính sách, gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính, đầu tư, kinh doanh. Các thủ tục hành chính về quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ còn làm mất nhiều thời gian và chưa có thời hạn cụ thể trả hồ sơ giải quyết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các thủ tục hành chính trong việc chuẩn hóa lĩnh vực chăn nuôi cấp tỉnh chưa được cấp thẩm quyền công bố đầy đủ bởi hiện nay Bộ NN&PTNT chỉ mới chuẩn hóa 3 bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế và chưa thực hiện đồng bộ. Một số đơn vị chưa quan tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3 và 4. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực/thủ tục còn chưa thống nhất, chưa có quy định cụ thể thời gian (số ngày) giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh, cấp Trung ương dẫn đến khó khăn trong việc ứng dụng phần mềm…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, năm 2017, Quảng Nam phải đứng trong nhóm có chỉ số PCI tốt (đạt từ 60 điểm trở lên), phấn đấu từ năm 2018, Quảng Nam luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất nước. Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ tiếp tục được nâng chất, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp một môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng hơn nữa. Cụ thể, sẽ thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng số lượng thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và giảm tỷ lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp và Trung tâm Hành chính công. Tiếp tục phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục công bố chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị còn lại, bảo đảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh không vượt quá so với yêu cầu của Chính phủ. Quan trọng nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm tại vùng đông và các dự án được xúc tiến đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 và ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư…

TRỊNH DŨNG