Nâng cao năng lực quản lý và xây dựng đề án khuyến công

T.LỘ |

Ngày 24.11, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Nam phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bắc Trà My mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, xây dựng đề án khuyến công cho hơn 60 học viên là cán bộ chuyên trách công tác khuyến công và cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn của huyện. Nội dung tập trung phổ biến về vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp, quản lý nhà nước về công nghiệp; chính sách khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương cụ thể hóa Nghị định 45; cách thức xây dựng các kế hoạch đề án khuyến công, kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp…

T.LỘ