Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

T.LỘ |

Ngày 5.11, Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho 50 học viên là cán bộ, viên chức ở các phòng kinh tế - hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn chủ yếu liên quan đến thương mại, hàng hóa xuất nhập khẩu và môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam và các nước nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Ngoài ra, khóa tập huấn đã đề cập về những giải pháp phòng ngừa và chính sách nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường cho đội ngũ cán bộ quản lý; năng lực của các doanh nghiệp về những tranh chấp thương mại tác động đến môi trường trong thương mại quốc tế với Việt Nam hiện nay.

T.LỘ