Năng suất lúa hè thu của Duy Xuyên tăng 9 tạ/ha

VĂN SỰ |

(QNO) - Ông Phạm Đình Xuân - Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ hè thu 2014 nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện sản xuất hơn 3.800ha lúa, trong đó khoảng 2.700ha sử dụng các loại giống trung và ngắn ngày có chất lượng cao như Xuyên Hương 178, ĐV 108, PC 6, TH 3-3, Thiên ưu 8, Khang dân 18…

Theo ông Xuân, trong tổng số hơn 3.800ha lúa vừa nêu thì tính đến trưa 4.9, nông dân đã thu hoạch được 60% diện tích. Thống kê tại các địa phương cho thấy, hè thu này năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 61 tạ/ha, tăng 9 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm 2013. Đây là vụ hè thu được mùa nhất từ trước đến nay ở Duy Xuyên.

VĂN SỰ